Disclaimer Autorijschool Yvonne Dekkers

Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt u in met de inhoud van deze disclaimer.

Uitsluitingsaansprakelijkheid

Autorijschool Yvonne Dekkers heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunt u echter geen rechten ontlenen. Evenmin aanvaardt Autorijschool Yvonne Dekkers aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en/of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid om (delen van) deze website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden. Autorijschool Yvonne Dekkers behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en of veranderingen op de inhoud van de website aan te brengen. Dit geldt voor de foto’s, afbeeldingen, logo’s, informatie en de voorwaarden. Alle getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie van onze dienstverlening.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks op deze website brengen u naar sites van derden. Autorijschool Yvonne Dekkers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie. Autorijschool Yvonne Dekkers aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze website gelinkte internetsite.

Intellectueel eigendomsrecht

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Autorijschool Yvonne Dekkers. Het is niet toegestaan om van deze website afkomstige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren of te verspreiden in welke vorm dan ook.

E-mailgebruik

Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel Autorijschool Yvonne Dekkers de binnengekomen e-mails vertrouwelijk behandelt, het niet geheel uitgesloten is dat derden de e-mails kunnen raadplegen. Een ieder die e-mailverkeer onderhoudt met Autorijschool Yvonne Dekkers kan Autorijschool Yvonne Dekkers hiervoor niet aansprakelijk stellen. Wij gebruiken de gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) die u opgeeft tijdens e-mailverkeer slechts voor de beantwoording van inkomende e-mails.